LO QUE SE COMENTA Y PUBLICA EN ESTE BLOG ESTA BAJO PROTECCION DEL ARTICULO 19 DE LA DECLARACION DE LOS DERCHOS DEL HOMBRE ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN PARIS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948, QUE ESTUPULA QUE CADA PERSONA TIENE EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE LA OPINION Y DE LA EXPRESION, QUE IMPLICAEL DERECHO DE NO SER ACOSADO POR SUS OPINIONES, NI POR BUSCAR, RECIBIRY PUBLICAR SIN LIMITES DE FRONTERAS INFORMACION E IDEAS POR CUALESQUIERA MEDIOS DE EXPRESION.

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ В ТОЗИ БЛОГ СЕ НАМИРАТ ПОД ЗАЩИТАТА НА ЧЛЕН 19 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН В ПАРИЖ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНО, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА И НА ИЗРАЗЯВАНЕТО, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПРАВОТО ДА НЕ БЪДЕ СЪДЕН ЗАРАДИ НЕГОВИТЕ МНЕНИЯ, НИТО ПОРАДИ ТЪРСЕНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ, ПОСРЕДСТВОМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

¨Blessed are those souls, who understand the thoughts but not only what is written¨ M.T.Keshe
¨Благословени са тези души, които разбират смисъла, а не само това, което е написано¨ М.Т.Кеше

АГЕНТИТЕ НА МАТРИЦАТА - ОРГАНИЧНИТЕ ПОРТАЛИ


АГЕНТИТЕ НА МАТРИЦАТА - ОРГАНИЧНИТЕ ПОРТАЛИ

ТОВА Е СПОРЕД МЕН Е ЕДИН МНОГО ЦЕНЕН МАТЕРИАЛ
КОТЙТО МОЖЕ ДА ДАДЕ ОТГОВОРА НА МНОГО ОТ ВЪПРОСИТЕ,
КОИТО СИ ЗАДАВАТ ТЪРСАЧИТЕ НА ИСТИНАТА
.
ЗА ОСТАНАЛИТЕ НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ГО ЧЕТАТ, ЗАЩОТО НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ГИ ВКАРА В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС СЕБЕ СИ И НАЙ ВЕЧЕ С МЕН.....

И ТАКА ДА ПРОДЪЛЖИМ
С ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС :  В КОЛКО ОТ ДВИЖЕЩИТЕ СЕ ОКОЛО НАС ЧОВЕШКИ ТЕЛА ИМА БОЖЕСТВЕННАТА ИСКРА НА ЧОВЕШКАТА ДУША,
КОЯТО САМА ПО СЕБЕ СИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТОВА СЪЩЕСТВО ДА СЕ РАЗВИВА, ДА ТЪРСИ ИСТИНАТА, ДА РАЗБИРА, ДА ЧУВСТВА БЛИЖНИЯТ СИ, ДА НОСИ В СЕБЕ СИ ПОСТОЯННИЯТ И НЕПОКОЛЕБИМ СТРЕМЕЖ КЪМ НЕПРЕКЪСНАТО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

.


Наскоро ми попадна информация за т.нар. хора-органични портали или хора без душа. Душа в смисъл на индивидуализираната искра божествено съзнание, която остава неизменна през различните прераждания, носейки със себе си като воал различни емоционални и ментални модели и систамата от убеждения (която е причината, когато се роди в тяло, личността да не знае, че е едно с душата).

Заради генетичното смесване, органичните портали (ОП) съществуват сред всички раси, макар и да не са разпределени поравно между тях. Докато човешките същества притежават божествената искра на съзнанието, която им дава способността на самоосъзнаването от "нивата" на личността до източника, на ОП им липсва тази искра и тяхното съзнание е затъмнено по отношение на нещо различно от физическия/материалния план. ОП са част от групова душа, подобна на тази при животните, която се развива, еволюира и се преражда колективно, а не индивидуално. Хората с душа (ХД) притежават уникална енергия, която се пропива в техните преживявания, опит и изразяване и идва директно от източника, ОП притежават анимирана енергия от вложената в материята есенция на източника.
Душата и генетиката се събират във физическото тяло и повлияват на психиката. Цел в живота на ОП е изразяването им единствено в околната среда на земята и те търсят всякакви средства да оптимизират своята външна привлекателност, вписването им в социалните отношения на всяка цена (често търсейки път към върха на пирамидата, пътя на силата и подчиняването на околните). ХД често влизат във връзка с други хора или се женят за такива, водени от цели напълно различни на физическото продължаване на рода, а поради влагането на определени качества на духа в материята. Разликите във външния вид между ОП и ХД са толкова малки, че не могат да бъдат използвани като критерий за разграничение.

Психологически, ОП са много по-просто устроени. Това е защото им липсват някои психологически компоненти (изграждани от душата). Първият главен компонент за ХД е божествената искра, позната като дух, Висше Аз, есенция, истински "Аз". Следващият компонент е съзнанието като комбинация от нервологични, психически, емоционални, ментални и телесни процеси или познат като его, личност, механичния аспект, който съдържа в себе си безброй много идентификации или по-малки азове. Третият компонент е тялото или соматичното съзнание, колективното съзнание на физическите клетки и органи.

ОП притежават само телесно съзнание и личност, но не и божествена искра или Висше Аз.
Тъй като тялото и личността не познават морал и етика отвъд социалното обуславяне или само-възприятието/само-мнението, на ОП им липсва истинска емпатия или състрадание, техните импулси се свеждат до задачите на оцеляването и изтъкването в средата, в която живеят, съзнанието на хищника. Емпатията и състраданието са само роли, които те имитират. Поради своята психологическа елементарност ОП са лесно манипулируеми и предсказуеми (дори когато са в ролята на хищник).
ОП са линейна система в съзнанието. ХД са нелинейни системи, които не могат да бъдат предсказани. От тази непредсказуемост е възможно да се прояви хаос и от него да разцъфне истинска креативност.
ОП са машинно съзнание, което е способно да достигне големи върхове в постигането на целите си, докато ХД са божествено съзнание, способно да трансцедентира и да се свързва със светлината от духовните нива.

Докато нищожните физически разлики между ОП и ХД не могат да доведат до разграничаването им, има съществена разлика във фините им тела. ОП както беше посочено нямат божествена есенция. Есенцията, личността и съзнанието на тялото по правило са тези, които се обобщават като чакри или центрове на съзнанието. Духовните центрове имат независимо съзнание от телесно/емоционално/менталното и служат за събирането, трансформацията и разпределнието на информацията и светлината (светлина=информация). Те функционират като свързващи и координиращи области между тялото и душата или тялото и фините енергии.

Целта на това изложение не е да се впуска в подробности относно чакрите, но накратко при добре развито същество с душа горните три центъра в тялото (сърце, гърло, трето око) служат за приемане и трансформация на светлината от духовните нива (които също имат свои чакри/центрове, входа на които са коронната чакра и звездата на душата), а долните три (коренна, полярна/полова и слънчев сплит) работят с енергиите от ниските плътности и околната среда. Долните три центъра могат да бъдат разделени на множество области (фрагменти), докато горните са цели.

Ниският ментален център (слънчевия сплит) не е развит при повечето животни, но е изключително добре развит при ОП, които възприемат всички ментални идеи чрез него (дори да са в досег с същества, които общуват чрез висшия ментален център (гърлото). Това разбира се важи и за повечето ХД, които още не са трансцедентирали личността си. Но те поне имат път нагоре. Висшият емоционален център (сърцето) позволява на ХД да усещат кое е истина и кое не, дава им възможността да са състрадателни, емпатични и да се радват на живота безпричинно. Това е връзката с емоционалната страна на божественото в тях, Висшия Аз, чието битие е безусловна любов и състрадание, свързва ги с източника на фината духовна интуиция.

ХД притежават всички тези центрове, макар че висшите чакри са в спящо състояние или недостатъчно използвани във всекидневието. Това не означава, че Висшият Аз е неактивен, а че връзката с него не е активна или е слаба. В това отношение повечето ХД са подобни на ОП.

ОП не притежават висшите центрове, те имат само ниските три центъра и използват духовна есенция от хората с душа, за да създадат енергийна имитация на тези чакри.

Съзнанието се проявява само, когато центровете наблюдават себе си или се отразяват един в друг. Всеки център/чакра е елемент от нашето духовно тяло и когато светлината се приема съзнателно във всеки един, активността между центровете е тази, която "заземява" все по-големи фрагменти от Висшия Аз в личността, водейки до нейното трансцедентиране или анихилиране, за да се прояви истинския "Аз". Без връзка между чакрите, Висшят Аз остава неосъзнат. Тази връзка може да се наруши при вампиризъм от страна на ОП към духовната есенция на ХД.

Център на съзнанието при ОП е сексуалната чакра, която ги свързва с тяхната групова душа. Важно е да се разбере точно тази липса на висши чакри, за да се схване разликата между двата вида, раждащи се в човешки тела. Полярната чакра не отговаря само за сексуалната активност, тя също така е връзка с астралните нива и води до редица метафизични преживявания. Чрез кражба на енергия от ХД, ОП започват да формират ниския ментален център, но той е само механичен сбор от идеи, архетипи, модели на поведение, които остават несинтезирани докрай. Всичко се разглежда механично, като маски, които се поставят и свалят, аспекти се енергетизират или отслабват и разрушават. ОП смятат това за своя душа/висш аз, но тази имитация дори не е създадена от тяхна собствена енергия.

Типът енергия, която е открадната, определя метода на имитация и областта на захранване. Чрез физическа близост ОП могат да изтеглят физическа енергия от моторния център/коренната чакра, което причинява умора и изтощение, а за тях екзалтация (защото процентно силата на енергийна вместимост на ХД е фактически безкрайна и скоро тази открадната енергийна порция ще бъде заместена от връзката с източника, докато колкото и малка да е в неразвитото в енергийно отношение тяло на ОП ще предизвика взрив от енергия). Чрез заплахи, доминиране, съблазняване ниският емоционалне център е източван. Чрез лъжи и фантазии, чрез измолване на внимание, ниският ментален център е отслабван. При оргазъм на ХД енергия от трите центъра е измуквана в големи количества.

Всичко това причинява стрес в системата и прекъсва връзката с висшите центрове, които не функционират вече оптимално. Взаимодействие с ОП намапя временно креативността, индивидуалността и оригиналността. Интелектуалните способности също се намалят, което води до по-слаби способности за разпознаване, че ХД се намират в клопка и са манипулирани енергийно от същество, което е животно в човешки образ. Обикновено ОП се опитват с всякакви аргументи и фантазии да продължат времетраенето на измукването на духовна енергия от жертвата си и да изградят по-силно енергийно тяло за себе си.

Главната цел на ОП е да източи висшият емоционален център - сърцето, защото именно там се интегира душата и висшия аз в тялото. Много често ОП започват истински театър, действайки с наличните средства - огромната си връзка с астралните планове, стимулирайки полярната чакра на жертвата си с различни илюзии и илюзорни преживявания, прекалена емоционалност, неспособност да мисли и да се откъсне от тях, претендирайки през цялото време, че именно ОП са жертвите или тези, които помагат на мнимите проблеми, предлагайки фалшива емпатия и състрадание. ОП през цялото време са несъзнателни за причините за своите действия, разигравайки машинно вложено програмирано поведение, те прости имат нужда да се закачат за някого с достатъчно духовна енергия, преминавайки от емоции на силна привързаност към омраза и гняв, от измислено състрадание към опити за цялостно навреждане и обезсилване.

Органичните портали са хора-хамелеони. Когато се насочват към някого и неговата душа за манипулация, те се настройват към неговия профил и поведение. Това настройване се случва по два параграфа: интелектуално и духовно.
Интелектуално пресмятане и имитация на душа.

При ОП изкуственият интелектуален център е отговорен за формиране на поведението им и подхода им към жертвата, това се отнася до това, какво да се каже и как да се поднесе, каква роля да се изиграе. Интелектуалното пресмятане изхожда само и единствено от профила на жертвата, докато при ХД отношенията се изграждат винаги двустранно, винаги се включва и собствения опит и вътрешна нагласа.
ОП са в двете крайности по отношение на кармата. Едните от тях са много близо до материалния свят и връзката им с астралните нива се осъществява само по време на сън. Тъй като не притежават душа и предишна лична опитност, те нямат акумулирани кармични отношения и живеят много свободно. На другата крайност са тези, които имат много силна връзка с астралния свят, навличайки със и през себе си огромни енергийни структури, изградени от масовото съзнание. Всичко, което е изградено от масовото човешко съзнание. Вписвайки себе си по всевъзможни начини в тези енергии и структури, на тях могат да им хрумнат всевъзможни сценарии за това къде и как са живели "преди". Като истината е, че нищо от това минало не е тяхно, те просто са портали към астрала и търпят влиянието му. Втората група ОП са малка част от тях, може би 5 или 10%, но именно те изпитват неистово влечение към метафизиката, езотериката и окултизма, страдайки от всевъзможни мании и желания да властват и манипулират, търсейки свързване с подобни на тях дори на физическо ниво в редица илюминатски или масонски ложи.
Повечето ОП са само маски, които наподобяват личност (много често срещано вътре в тях е усещането за изчезване и обезличаване и задържането на всяка цена на усещането за индивидуалност, което се набавя чрез кражба на енергия, защото зад маската няма духовна енергия или духовна цялост, а само бездна).

ОП могат да действат и живеят без да се "активират", т.е. живеят от натрупаното в тях. Веднъж активирани те действат изцяло неосъзнато за "личността си", и биха реагирали драматично ако някой се оплаче от обезсилващото им и разболяващо присъствие. В интелектуалния профил, който те си изграждат за жертвата си, се опитват да влязат под кожата на другия, да спечелят доверие, да изградят "приятелство", интересуват се от личната история - какви интереси, филми, музика, хобита, работа или места предпочита или от миналото на човека, към който са се насочили. Тази информация е използвана впоследствие ако жертвата се откъсне от тях за изграждане на негативен образ пред другите, докато ОП започва да се представя като жертва. Чрез интерес към личната история ОП знаят кои бутони да натиснат ако искат по-късно да навредят или саботират, какви емоционални трикове да изиграят, за да отслабят от разстояние жертвата си.
Тъй като ОП са съзнание-кошер, веднъж набрана информация за даден човек, неговият профил е споделен с всички останали в кошера. Това прави възможно навлизането на много ОП в живота на жертвата след еднократна среща с един ОП. ОП са свързани помежду си на етерно/астрално ниво и изграждат множество тъмни йерархии или групи от празни същества. Тяхната главна област на съществуване е ниският астрал и те се стремят съзнателно или несъзнателно да научат повече за методите и средствата да манипулират другите от там, затова извън изцяло насочените към материално съществуване ОП има и такива, които насочват вниманието си към метафизиката и черпенето на енергия и сила от астрала и общуването със съзнанията там (както техният нисш ментален център е заместител на душата, така астралните планове стават заместител на духовните, а сенките там са възприемани като богове и богини, ангели и демони, връзка със светлината).

Подражанието на Душата е вторият метод, освен интелектуалната преценка. Докато преценката служи за напасване към личностното поведение, подражанието включва илюзията за духовна дълбочина, за присъствието на душа (макар такава да липсва и да няма духовна насока в живота, а всички събития още от раждането сякаш са случайни и накъсани, без каквато и да е връзка помежду им). Чрез събирането на енергия от висшите центрове на ХД, ОП може да я проектира към жертвата си, карайки я да смята, че това е отблясък от собствената им душа. Наивната жертва би приписала духовните качества на ОП, макар фактически това да са нейни собствени.

Способността да отразява е най-голямият плюс на ОП. Но това е и най-голямата им слабост, която ги издава. Тези, които са наблюдателни и имат вътрешно разбиране, ще разпознаят това отразяване като прекалено несръчно, прекалено странно или прекалено добро, за да бъде истинско. Един човек с душа може да има страшно общо с друг човек с душа, но е естествено да има и някой разлики или да не са идеално допълващи се, защото всеки е уникален и притежава свободна воля. Високи нива на отразяване се наблюдават само при ОП. Такива като пълни противоположности, черно-бяло, душа-близнак, всичко, което е насочено към прекалено дълбоко обвързване и размяна на енергии или принадлежност към "един път".ОЩЕ ПО ТЕМАТА

 Агентите на матрицата – органичните портали

Моите благодарности към Alien от xnet.com за преводаТози материал има за цел да обобщи , избистри и да обнови достъпната информация по темата за Матрицата и нейните различни агенти, особено за един клас от агенти наричан „органични портали“( „organic portals“.) Ще перифразирам от публикуваните източници описани в белжките и ще включа лични наблюдения от приятели както и от себе си.
Този материал първо дефинира органичните портали (OPs) и хората с душа ( не-OPs). След това се прави сравнение между тях базирано на физическа, психологическа и метафизична сруктура. Второ, материала проучва еволюционния произход и цел на двата типа хора. Трето тази статия описва функцията на „оповете“ (коментар на Alien – мен ако питате направо ботовете ) в днешното модерно общество и в частност тяхната роля като пасивни същества подсилващи и подкрепящи Матрицата. ?? най- накрая статията контрастира ползата от интуицията срещу интелектуалния анализ когато трябва да се определи дали някое същество е OP. Разнообразявайки дискусията ще има допълнителни сравнения между тези и други агенти на Матрицата , в частност бездушевни роботоидни хуманоиди.

Дефиниция на Човек с Душа и Органичен Портал

Органичните портали обхващат приблизително половината от човешката популация; другата половина се състои главно от хора с душа. Тук ние определяме „душа“ като ядрото на индивидуализираното съзнание което остава цяло между две успешни инкарнации.
Поради генетично смесване Органичните портали съществуват измежду всички познати раси днес въпреки това не са представени в еднакво количество в същите тези раси. Докато хората с душа имат божествена искра на съзнание , която им дава възможност за индивидуално собствено усещане, оповете нямат тази божествена искра и са слабо съзнателни в сравнение. Те принадлежат на животинско-подобна групова душа, която съществува, еволюира , и се инкарнира колективно вместо индивидуално. Докато всеки човек с душа има относително уникална енергия оформена от личностното съзнание , опит и есенция, енергията , която вдъхва живот на един ОП е същата , която дава живот на друг такъв.
Физическо сравнение
Физически двете раси са на практика неразличми. Статистически има минимални физиологически и може би генетични разлики. Физиологически оповете са обикновено по атрактивни и с по-добри пропорции. Поради това че те съществуват основно на емоционално ниво естественият подбор е осигурил сексуалността, физиката, и привлекателността да играят голяма част в тяхната физическа еволюция. Също за разлика от хората с душа телата на оповете се зачеват и развиват независимо от духовния натиск или кармично бреме, така че те са толкова привлекателни колкото вероятността им позволява в рамките на ограничението от природни и генетични параметри. .(Коментар от Alien -айде манекенките заминаха – бъзик J )
Поради това че душата и гените са свързани композицията на кармата и душата повлиява на физиологията на хората с душа. Не само гените и околната среда. Поради метафизически причини те рядко достигат максималния потенциал на атрактивност предназначен за тях от гените освен ако качествата на душата им не го заслужава. Освен това хората с душа се женят и възпроизвеждат по причини които са различни от простото физическо привличане, така че ниския приоритет на физическата атрактивност рефлектира в техните деца. Може да има генетични маркери в Х хромозомите, които ги различават или дори различия в телесната химия и хормони , но те не са известни на този етап.
Трябва да бъде посочено че разликите във външния вид между опове и не-опове е толкова тънка , че неможе да бъде използвана като достоверен критерий за различване на двата вида като самостоятелен признак.

Психологическо сравнение.

Психологически оповете са много по просто устроени и следователно по ефикасни и изпълнителни от не-оповете. Това е така защото те имат по – малко психологични компоненти. Докато оповете имат два компонента хората с душа имат три. За Одухотворените хора първият компонент е божествената искра позната като дух , Висше АЗ , есенция, или истинското АЗ. Вторият компонент е неврален продукт на околната среда познат като его, личност или механичният аспект , който се състои от множество събирателни същности – по нисши „аз“.Третият компонент е тялото или соматичното съзнание , събирателната същност на физически клетки и органи на определен човек.
Оповете имат само тяло-съзнание и личност , но нямат божествена есенция или Висше АЗ. Поради това че тялото и личността не познават морал отвъд социалните условия или самосъхранение ,на оповете им липсва истинско съпричастие или съчувствие. Всяко проявление на такова е имитирано. Поради тяхната психологическа простота те са същества, които са придвидими и лесно манипулеруеми.
Оповете са линейни системи докато хората с душа са нелинейни системи и следователно могат да бъдат непредвидимо сложни.Тази сложност е един вид предимство защото хаосът от тази сложност позволява истинска креативност, но същевременно носи и вреда защото е жертвана ефективността на машината. Оповете са инертни , но ефективни машини с огромни изчислителни способности да постигнат своите цели , докато хората с душа са сложни същества способни да създават , а също и да трансформират енергии от по-висши измерения.

Метафизично сравнение.

Докато има само леки разлики между физическите тела на тези два типа хора, съществува значителна разлика в техните метафизически тела. Както посочихме на оповете им липсва божествена искра. Есенцията , личността, и съзнанието на тялото са общи термини, които формират система от чакри или центрове обхващащи метафизическото тяло на съзнателните същества. За да се разбере по-добре метафизическата разлика е необходимо обяснение на различните центрове на чакрите.
Разликата между центровете и чакрите е че при вторите се включва енергия организирана в локализирани вихри в етеричното тяло , докато центровете са просто центрове на гравитация на различни функционални системи. Има пряко съответствие между центрове и чакри така че за практични цели те могат да бъдат считани за еквивалентни.
Центровете имат независими съзнания и изпълняват специализирани функции включващи събиране, трансформация и разпръскване на различни типове информация и етерни енергии. Те функционират като енергийни портове и информационни центрове за връзка.
В напълно одухотвореният човек има три висши центъра и три нисши центъра. Нисши или висши се отнася до типа енергия и дейност с които са асоциирани. Нисшите центрове се занимават с енергии от нисшите измерения и информация от непосредственото трето измерение или нисша среда. Висшите центрове се свързват с висши аспекти на определено съзнание и извеждат енергията от по-висши измерения.
Отвъд обсега на тази статия е обяснението на поддивизиите на нисшите центрове освен да се каже , че са разделени на често- конфликтни секции докато висшите са цялостни.
Описание на центровете
Нисшите центрове се състоят от моторен център (основна чакра) нисък емоционален център (сексуална чакра) и нисък интелектуален център (гърлена чакра).Висшите центрове се състоят от сексуален център (чакра на слънчевия сплит) висш емоционален център(сърдечна чакра) и висш интелектуален център (коронна чакра).
Сексуалният център е основнния енергиен порт от който другите центрове извличат тяхната енергия. Самостоятелно сексуалната енергия е просто груба съзидателна енергия на която физическия сексуален акт е едно приложение. Другите центрове трансформират тази енергия и създават различни степени на енергия и ефекти от нейното оползотворяване. Сексуалният център обикновено взима своята енергия директно от Създателя – седмо измерение.
Моторният център има общо със съзнанието на тялото и инстиктивните движения. Сексуалната енергия използвана от този център се асоциира с физическия сексуален акт измежду други неща. Моторния център е седалището на соматичното, генетичното или тяло-съзнанието.
Нисшият емоционален център има общо с основните емоции , тези които са способни да преживеят животните. Този център е отговорен за животинската страна на хората.
Нисшият интелектуален център не е представен в повечето диви животни обаче е доста развит в повечето хора и им дава способността да говорят , четат, пишат и да мислят абстрактно.Този център е седалище на егото и личността, механичен продукт на средата кодиран в невралната структура на нервната система. Притежава малко съзнание в себе си и е по-скоро като компютър или програма на изкуствен интелект.
Висшият емоционален център позволява на човека с душа да чувства че нещо не е наред и способността да усеща съпричастие , радост и ентусиазъм. Той е връзка с емоционалната страна на истинската същност на човека – Висшето Аз и източникът на интуиция при хората.
Най- накрая висшият интелектуален център е свързан с ядрото на съзнанието на Висшето Аз. Този център позволява на определен човек да знае абсолютната истина и е източник на информация от висшите измерения.
Докато хората с душа притежават всичките три центъра, органичните портали нямат висш интелектуален и висш емоционален център. Както всички животни единственият висш център който те имат е сексуалният център , който взаимодейства с тяхната групова душа. Много важно е да се разбере, че липсата на двата висши центъра описва всички разлики между тях и хората с душа.
Въпреки че хората с душа притежават всички шест центъра , двата висши центъра са латентни или недостъпни. Това не означава че Висшият аз е спящ, а че комуникационната връзка е слаба или неработеща. Повечето хора с душа действат много подобно на органични портали поради тази причина.
Още повече органичните портали могат да емулират висшите центрове като крадат такава висша енергия от хората с душа. Разликата между оповете и не-оповете понякога може трудно да бъде установена по тази причина.
Съзнателността се появява когато центровете наблюдават и усещат един друг. Всеки център е механичен компонент на нашето метафизично тяло и му е дадена ограничена съзнателност. Но когато ги съберем заедно чрез наблюдение и усещане един спрямо друг може да се появи съзнание по-голямо от сумата на отделните части. Знае се от физката или от хаос теорията, че когато сложността на една система съставена от съединени части отиде отвъд определена точка , тя става хаотична. Чрез хаоса истинското съзнание се проявява в тази реалност. Идеята тука е че повечето от нас са ограничени чрез идентификацията си със собственото его и тяло и същевременно пропускат да наблюдават и усещат двата висши центъра и по този начин не преживяват висшето си съзнание в тази реалност. Ключът към усещането на висше съзнание е да бъдем самоусещащи се отколкото да се изгубим в това което виждаме и долавяме. Да помним себе си във всеки възможен момент.
Нашето Висше Аз съществува, но без връзка между нашите нисши центрове и висши центрове , неговитие усилия да комуникира остават нечути. Въпреки всичко висшите центрове все пак съществуват за хората с душа и макар и пасивни в по-голямата си част те осигуряват вдъхновение, креативност и оригиналност. Колкото по-развита е комуникацията с висшите центрове толкова по – съзидателни ентусиазирани , интуитивни и Гностични ставаме.

Функцията на центровете при органичните портали

Поради това че оповете нямат истински висши центрове те са неспособни на състрадателност , висши емоции и висше познание. Както споменах преди, животните имат само моторен център , нисш емоционален и сексуален център. Липсва им интелектуалния център. Без образователното и енергийно присъствие на одухотворени хора, органичните портали едва ли ще са по-различни от животните.
В тяхното естествено състояние на оповете им липсва нисшият интелектуален център точно както и при животните. Само чрез крадене на енергия от хора с душа може първо техният нисш интелектуален център да бъде формиран и само чрез тренировки с помощта на образование , медии, култура и среда този център може да стане изтънчен. Веднъж придобили нисш интелектуален център оповете могат да наваксат за липсата на висши центрове чрез умела емулация , практически чрез крадене и взимане на образци от човек с душа.
Видът на откраднатата енергия зависи от метода на придобивка. Чрез физическа близост OP-ът може да изгълта физческа енергия от моторния център на човек с душа , което се проявява като умора или изтощение. Чрез сплашване , изблик на гняв или съблазняване , нисшият емоционален център се пробива. Чрез лъжи или фантазии и моленето за внимание енергията на нисшия интелектуален център на човек с душа се пресушава. Чрез оргазъм на човек с душа по време на сексуален акт органичният портал може да вземе голямо количество от всички енергии на човека.
Така висшите центрове започват да не функционират оптимално защото имат недостиг на енергия. Това индикира че взаимодействие с OP временно ще намали човешката креативност , индивидуалност и оригиналност. Когато нисшите центрове са пресушени интелектуалното представяне започва да страда също. Това ментално окалване прави човека по-малко способен да да хване логическите измами , които оповете използват в техните аргументи и позволява възприятията на човека да бъдат по-лесно изкривени от тях.
Основните енергии, които оповете търсят идват от висшият емоционален център на одухотворените хора. Понякога висшите центрове се източват недиректно когато енергията , която естествено запазена за тези центрове вместо това се канализира към трите нисши центъра , за да навакса за източеното им състояние. По – директно оповете ще изиграят сложна мелодрама и ще се представят за жертва молещи и виещи за съжаление , за да откраднат енергия от висшия емоционален център на тези, които правят грешката да съчувстват на нещо, което няма истински чувства. С тази енергия оповете могат да емулират своите цели по – точно , давайки вид и изглеждайки ,че все едно имат душа.

Симулация и Манипулация на Одухотворен човек

Органичните портали са човешки хамелеони. Когато са активирани наистина за манипулация те се настройват на базата на духовния профил и поведение на тяхната цел. Тяхната настройка попада в две категории: интелектуална калкулация и духовна емулация.
Интелектуалната калкулация се извършва чрез интелектуалния център . При оповете този изкуствен интелектуален център е отговорен за формирането на поведенския подход към жертвата. Това включва какво да каже и какъв език на тялото да използва.
Повечето опове са хора само за фон , които изглеждат независми личности, но понякога те биват „активирани“ Когато са активирани те използват емулациионните и изчислителни способности на максимум за да получат това, което искат или са назначени да вземат. Ако те търсят да спечелят доверие, те знаят точните неща, които трябва да кажат. Когато изграждат хармония , те могат да опишат тяхната лична история филмови и музикални предпочитания, хобита, работни длъжности или места където преди са живели. Много от тези детайли могат да съвпаднат с тяхната цел до степен да се заформи „приятелство“, но не дотам че да се включи алармата за тези странни съвпади. От друга страна ако целта им е да тормозят или саботират те знаят кои бутони да натиснат и кои логически и емоционални трикове работят най – добре срещу емоционалните и интелектуални слабости на одухотворения човек.
Независимо от тяхната цел ефективния интелектуален център на оповете позволява специфичен подход към жертвата. Поради това че оповете са способни на поведение подобно на кошерно съзнание веднъж един оп да прочете профила на даден човек , той може незабавно да бъде споделен с другите. Това обяснява някои странни синхроночности понякога. Те също взаимодействат с хиперизмерната йерархия на негативни същества и по този начин стават придатъци не само на двуизмерната групова душа, но също и на самата Матрица. Кошерното им поведение е главно поради тяхното взаимодействие с Матрицата. Без нея тяхната групова душа може също да окаже подобно кошерно поведение само че то ще бъде много по-малко забележимо – нещо като феномена на 100-те маймуни. ( Коментар от Alien - феномена на 100-те маймуни е от един опит правен с маймуни на свобода на които са давани сладки картофи оставени на пясъка и една маймуна се научила да си мие картофите и да ги яде без пясъка. После тя научила и майка си на този номер, а други маймуни също го научили. Все пак на острова имало и маймуни които си ги ядяли с пясъка В един момент групата на маймуните използващи този номер надминал 100 и това позволило знанието да се разпространи и на околните острови. Цялата идея е че за едно знание да бъде разпространено е необходимно първо определено количество същества да го притежават и докато не се надхвърли определен брой знанието остава изолирано.)
Емулацията на душата е техният втори авоар. Докато интелектуалната калкулация се занимава със светското поведение, емулацията на душата включва илюзията на душевна дълбочина. Като взима образци от енергията на висшите центрове на човек с душа OP-ът може да калибрира неговите интелектуални изчисления в допълнение към проектирането на тази енергия обратно към целта , правейки целта да възприема отразяването на неговия собствен духовен образ. Наивната жертва ще припише духовните качества на OP-a , които са всъщност неговите собствени. (Коментар на Alien – Значи ако си намерите духовната половинка – Think again Pppp )
Способността да бъде като огледало е най големия авоар на OP-a. Той е също и тяхната най-голяма слабост защото ги изобличава. Тези, които са наблюдателни и разбират феномена на органичните портали ще разпознаят тяхнота огледална техника като прекалено свръхестествена, прекалено синхронична , прекалено странна и прекалено хубава за да е истина. Човек с душа може да има много общо с друг такъв , но всеки трябва да се запита до колко степента на това което имат общо е възможна при положение че и двамата имат свободна воля.
Високи нива на използване на техниката огледало се наблюдава само в случаите че OP-ът е активиран. Пасивните опове които стоят за фон използват „огледалото“ много по- рядко , но пък равномерно по синхронистичен маниер.

Влечение към земното срещу Езотеричните среди

Органичните портали са способни да действат или мислят в измерението на Матрицата. Това измерение се състои  от земни идеи които са лишени от истинските метафизични истини , истини които разкриват реалността в по-голяма степен отколкото обикновения светоглед който е програмиран в масите от чрез образование, култура, и медиите. Тези неподходящи идеи които принуждават  хората да се подчинят на Матрицата се наричат А- въздействия, те са фактор, който има малка или никаква връзка  с духовната еволюция на определен човек, а по-скоро служат за отвличане на внимание, понякога обаче са необходими.
Натискът да се размножава, венчае, да гледа телевизия, да се абонира за популярни списания, да гласува, да се ангажира в политическа активност,  да запомня спортни статистики да разказва реплики от филми, да обяснява странните феномени с ортодоксални обяснения, и желанието да се преследват пари и власт са примери за А-влияния.

Сглобяване на пъзела на истината , наблюдаване на нечия среда за дефекти и синхроничности , медитиране над проблеми за да се решат, развиване на личността, следене за сигнали от Висшия Аз , анализ и учене от грешките на другите и развиване на независимо мислене и креативност са примери за Б-влияния.

Органичните портали са господари в измерението на А-влиянията. Те могат да мислят , говорят и действат в това измерение перфектно. Но те са неспособни да мислят или функционират в измерението на Б-влиянията. Те могат понякога да се престорят да оперират  в  тях с думи, но никога с действия
 често те дори не искат да говорят или да признаят подобни неща.

Тяхното обикновено отказване да признаят странните феномени идва от два факта. Първият е че им липсват вис??ите центрове и следователно те дори немогат да възприемат нищо друго освен  това което принадлежи на измерението на А-влиянията. Нис??ите центрове са повече от удобни вътре в Матрицата докато вис??ите центрове ни подтикват да се издигнем отвъд този обсег.Вторият факт е че те са направлявани от   хиперизмерната йерархия  на негативни същества , които притежават студен изчислителен интелект. Когато калкулират риск срещу награда за опа винаги е изгодно да  отрече двусмислено  възможността за нещо извън Матрицата. Бидейки двусмислен опа може да прикрие дадените му напътствия  под мантията на невежество типично за заспал човек с ду??а. Като непризнава нищо,което е извън обикновеното опът не подкрепя идеите на събуждащия се одухотворен с ду??а. Обикновенно се поставят прегради  за да се промени разговора към нещо по-земно! Оповете могат да разговарят изкусно докато не се появи езотерична тема , тогава опа или замълчава или закрива очи намръщва се  или веднага сменя  темата – всякакъв пасивен начин да избегне дискусията. Цялата тяхна изкустност в този момент се разпада  и се  открива тяхната истинска същност.Те не могат да спорят логично за нематрични идеи защото това е отвъд тяхното разбиране. Те могат да се преструват чрез използване на заучени фрази или да използват огледалото, но тези техни опити са ли??ени от дълбочина и никога не са подкрепени от съответни действия.
Разликата между спящ човек с душа и  ОП в този случай е че при човека с душа думите и действията не спират рязко на границата между А и Б влиянията. Въпреки че са скептични те  имат потенциала да преминат през тази граница и да растат докато на оповете им е отнета тази възможност. Те нямат това твърдо неизменно невежество което оповете показват.Органичните портали  не се интересуват от идеи а от енергия и себеудовлетворение. Когато са притиснати в ъгъла те могат да проведат разговор в който да симулират лошо интерес  към идеите на  Б-влиянията или да имитират научаването на урок , но техните действия никога не отразяват техните повърхностни думи и много скоро те се държат така сякаш разговорът не се е състоял. Дори и рядко човекът с душа  ще претърпи  вътрешна промяна  след научаването на урок  и това видимо ще се отрази на неговото поведение.

Оповете имат пълната мобилност да прилагат огледалото за земните аспекти на техните цели . Но те са неспособни да го правят в детайли когато става въпрос за Б-влияния. Например ОП-ът може да има подобни хобита и лични изживявания , предпочитания  за определени видове забавления , политически сдружения, и да предпочита идентични спортове или дейности на открито. Но когато се стигне до духовен прогрес, преследване на истината,  и търсене на личната съдба ОП-ът не може да следва и обикновено е програмиран да разубеждава своите жертви да вървят по подобни пътища. Поради това че те могат да имитират само първия тип от споделени интереси те ги коментират нашироко за да ги подчертаят и да прикрият тяхната неспособност или че не им е позволено да следват втория тип интереси.Така  набелязаната жертва,  която иска да се събуди духовно може често да попадне в капан от някой който споделя същите  интереси на А-влияние. Като през цялото време човека е възпрян  да придобива Б-влияния. Още веднъж разликата между ОП и заспал човек с душа  е че втория не поставя тухлени стени всеки път когато се стигне до идеи, които стигат извън Матрицата.Понякога те ще помислят над една или две нематрични идеи и те ще се загнездят в техните умове.Невъзможността на Опа да премине тази линия трябва да бие камбаната за някой, който наблюдава такова постоянно поведение  при други хора.


Поведението на роботоидните агенти не следва очертанията между А и Б влиянията обаче. Техните ограничения просто следват периметъра на тяхното програмиране  или изобретателността на техните контрольори. Това което ги характеризира  е че когато се включат в дискусия която има тема излизаща извън Матрицата, от духовни теми до извънземни отвличания, от  алтернативно здраве до алтернативна наука и от философия до метафизика, те пропагандират фалшиви Б-влияния или дезинфомация. Роботоидните типове са по-обиграни от оповете когато дискутират езотерични неща  и както споменахме по-рано изпълняват по-специализирани функции като активни агенти вместо пасивните опове , чиято сила се състои в броя им.

За да обобщим нещата , когато става въпрос за езотерични теми Оповете обикновено осмиват , отвличат вниманието и потискат, докато роботоидните агенти изригват с дезинформация и извършват саботаж. Респективно тези техни действия следват от техните пасивни и активни същности.

Произход на Оповете и Роботоидните Агенти

Роботоидните хора , познати още като реанимирани хора (върнати към живот) са произведени или създадени  от съществуващи човешки тела като се изменя техния нефизически компонент, за да се изпълни определена мисия или дневен ред. Независимо от това дали е с душа или е органичен портал всеки може да бъде кандидат за такъв процес който включва смърт, след това съживяване наново с нова душа , препрограмирана душа или с дистанционен кибернетичен интерфейс. Като цяло оповете са по-лесни за тази цел защото им липсва Висше Аз и нямат никаква защита като божествена намеса. Сред другите фактори хората с душа са по-лесно податливи на подобна манипулация ако имат негативна душевна честота , ако са на прага на смъртта и без това или ако са разрушили тяхната  връзка тяло-душа чрез обширна употреба на дрога (лекарства).

Понеже оповете са контролируеми и без това няма голяма нужда да се реанимират освен ако няма специални обстоятелства, които абсолютно го изискват. Например когато определена личност трябва да направи нещо което само роботоиден човек може да направи. Подобно приложение може да включва прикрити военни операции, които съдържат езотерични, хиперизмерни или окултни фактори.
Оповете немогат да разберат тези неща.Ще се предадат на първичния страх и следователно ще бъдат неефективни. Но чрез реанимация те могат да извършат тези действия както са предвидени.

Историята на органичните портали предхожда тази на хората с душа със стотици хиляди години. Те са най-ранните хора  - естествено еволюционна прогресия от нашите прародители – примати. Както при повечето  животни тяхната еволюция е колективна  и бавна вместо да е индивидуална. Оповете нямат креативност и ако бъдат оставени сами не биха могли да създадат културно общество.


Периодично физическата еволюция на човешкия род, който се състоял само от органични портали по това време била генетично модифицирана от извънземни/хиперизмерни същества за да се увеличат техните умения за работа като роби. Въпреки това след пърованчалните модификации, душевната структура на човекия род останала същата като на групова душа.

В последствие била представена душа от по-висше измерение в човешките тела . Това било постигнато чрез съглапение между душевна група от висше измерение, която искала физическо съществуване  и хиперизмерни извънземни , които генетично подготвили човешките тела за тяхната инкарнация.(Коментар на AlienТука предполагам става дума за съществата наречени Lyraens съществуващи на етерно ниво, които слезли до физическо съществуване по ред причини описани много добре в публикацията на Stewart Swerdlow – Галактическата История! )
Бидейки от божествен произход  новите хора съдържали искра  на индивидуализирана висша съзнателност. Те били доведени до Земята , която била вече заселена  с опове  и през времето се смесили с тях  до такава степен че  днес  оповете и хората с душа могат да бъдат намерени дори в едно и също семейство.


Сравнение между „опове” и Роботоидни Агенти

Има и други видове агенти на матрицата, които използват метода на огледалото и те могат да бъдат разкрити по същия начин. Агентите , които трябва да спечелят доверие преди да извършат саботажни действия или някакъв вид разузнаване могат да използват трика с огледалото. Алтернативният вариант е когато се опитват да откраднат енергия, да сплашат или когато целите им се оказват неотстъпчиви. В този случай агентите използват бърза смяна на личността или методите си. Необикновената природа на тези 180-градусови промени могат да бъдат потресаващи.

Роботоидните агенти са склонни да правят грешки и могат да тълкуват погрешно техните цели защото немогат да събират образци от духовна енергия толкова точно или да извършват изчисления толкова бързо колкото могат органичните портали.Роботоидните агенти имат по-голям шанс да направят номера с огледалото непълно и не са така плавни като не знаят как да избегнат прага на подозрение на целта.Тъй като същата хиперизмерно насочвана изкуствено интелигентна мрежа която направлява органичните портали също контролира и роботоидните агенти , те са способни на невероятни синхроничности и използване на огледалото. Но за разлика от оповете тяхната техника на използване на огледалото се базира главно на сведения събрани чрез наблюдение и технологии за четене на мисли и по този начин са по-малко ефективни.

Двата вида  имат предимства и недостатъци. Докато оповете прилагат ефективно „огледалото” те имат по-голяма свободна воля отколкото роботоидните агенти поради сравнително по-голямото им ниво на съзнание. Това ги прави по недостъпни за мобилизация или да бъдат накарани да работят по поръчка.Също така те имат нужда от енергия за поддържане на живота. Когато хиперизмерна група от негативни същества назначи OP да открадне енергия от определена цел  за тяхна консумация , Опът взима част от тази енергия за себе си и за второизмерното душевно блато. Оповете и роботоидните агенти  са аналогични на коне и мотоциклети или пък на пешки  и топове  в играта шах.


Роботоидните агенти са напрактика безсъзнателни и под пълно подчинение на външни механизми на контрол. Това означава че те не са толкова ограничени тъй като се явяват  кибернетични продължения на по-висши негативни същества с душа. Въпреки това те са податливи на дефекти когато срещнат трудности извън параметрите на програмиране.

Органичните портали са основно пасивни агенти, докато роботоидните типове са активни агенти. Силата на оповете  се състои в тяхната бройка – приблизително 3 милиарда. Тяхната основна функция е да държат хората с душа прекалено объркани в живота, за да се развиват духовно, да насочват общественото мнение като функционират като „наети клакьори”, да подтискат и осмиват тези чийто мнение или мислене  е противно на „реалността” на Матрицата, и да функционират като портали за сили от по-нисши или висши измерения да взаимодействат с хора с душа от 3-то измерение. Оттук и тяхното име – органични портали. Те са като плевели в полето заграждайки и отслабвайки добрия посев.

Роботоидните агенти са активни агенти и  тяхната сила се състои в пълната им податливост на негативен външен контрол. Те са използвани често да се вклинят към опредлена цел за саботаж , отвличане на внимание или разузнаване. Това което често ги издава е тяхната нетърпеливост, твърдост, праволинейност, синхроничностна поява или изчезване, прекалено любопитни на определени теми (до степен на престорено глупави) изискващи прекалено да им се отделя време, липсва им гъвкавост за настройка  при разговори , които излизат извън определени параметри. Също имат безмислостни мераци да пропагандират и защитават източници на дезинформация.Повечето не споделят всички тези признаци наведнъж, но всички ги споделят в една или друга степен.Колкото по-наивна е жертвата толкова по-лесно агента може да включи в употреба тези характеристики без да бъде заподозрян.


Също така роботоидните агенти са по-стабилни във време на  планетарен хаос  отколкото са органичните портали защото оповете не функционират добре когато тяхна земна реалност се разпада. Те са склонни да преминат в отричане, да се изключат  или да станат неконтролируеми. Роботоидните агенти обаче реагират както са дистанционно контролирани да реагират.

По-широката перспектива

Във великата схема на нещата органичните портали изпълняват полезна функция.Те са мостове между измерения , в частност между второ и трето. Хората с душа притежават висши центрове  и са способни да произвеждат по-висши енергии.Когато същество от по-нисше измерение е изложено  на такива висши енергии неговата еволюция се ускорява. Второизмерните групови души еволюират по-бързо в третоизмерни индивидуализирани души ако има вливане на енергии от по-висши измерения. Органичните портали изпълняват функцията на „енергийни скаути” на второто измерение , които съществуват в трето измерение смучейки енергията на  хората с душа.Тази енергия се канализира в тяхната групова второизмерна душа  ускорявайки колективната си еволюция.В момента Матрицата взима голям дял от тази реколта. Съотношението 50/50 между опове и хора с душа на Земята е оптимално за максималния енергиен трансфер между измеренията.

За разлика от животните, които еволюират в свое собствено второ измерение оповете са просто скаути в трето измерение. Това означава , че животните имат възможността да се развият до 3-то измерение дори за един живот докато оповете немогат.Органичните портали  са просто хранителна тръба – подължения на тяхната групова душа  и съществуват главно да събират енергия за тази групова душа. Животните в частност тези, които са домашни любимци могат да придобият значителен опит и душевна есенция от своите собственици , която да индивидуализират и да се отделят от тяхната групова дуща. След това те могат да се инкарнират в трето измерение като хора с дуща обаче доста зле развити първоначално. Поради неперсоналната им природа  на оповете им е невъзможно да се индивидуализират в рамките на един живот засега. Не докато груповата душа не еволюира от второ до трето имзерение като цяло и така индивдуализрането души да се инкарнират от нея.


Има разлики между оповете  и по-нише еволюиралите хора с душа , които за пръв път се инкарнират преминали преди това и завършили второ измерение. Последните имат души съдържащи  божествена искра на индивидуалност с голям потенциал за пълно духовно развитие като зрели одухотворени хора.Въпреки всичко ще им отнеме много животи за да узреят до същото ниво. Оповете също имат този потенциал, но не на индивидуално ниво и не  в рамките на този цикъл на човешката еволюция. Животното  може да премине успешно от второ  до трето измерение независимо от неговата групова душа докато както споменахме оповете немогат.

Душите, които са нови за трето измерение избират катастрофални пътища в началото на тази реалност и така техните животи са първични независимо от това къде те живеят дали в града, покрайнините или в джунглата. Ще бъде уместно да се каже , че те живеят  един първично емоционален живот защото техните нисши центрове доминират над новоформираните интелектуални и още в зародиш висши ценрове.Те дори могат да имат  остатъци от тяхната предишна животинска есенция , която може да рефлектира  в тяхната личност. Поради тяхната уязвима същност  и ненаучили още  много 3Д уроци външни сили лесно им влияят.
Оповете , които имат природа като на портали ги прави дори още по-добри агенти на Матрицата Тя ги назначава като хранителни тръби  и пасивни потисници които да строяват хората с душа пред доячната машина и да служат като отворени врати през които Матрицата може директно да взаимодейства с тях. Да бъде доячна машина е основната функция на Матрицата . Това е  начина по който по-висши  негативни сили, които са откъснати от възможността да имат директен достъп   до творческа енергия поради атрофирали висши центрове, да продължат своето съществуване.

Чрез агентите и Матрицата хората с душа са държани на място като енергиен ресурс както метафорично е показано във филма „Матрицата” само дето действително  тази енергия е от висш етеричен вид  а не електричен.Това е мястото на хората в космоса, до голяма степен както кравите , които осигуряват млечни продукти и месо.

Някои могат да не се съгласят и да кажат , че кравите не заслужават да бъдат във ферми , но истината е  че те са доени и колени защото повечето не планират съпротива или бягство.  Или пък имат способност да го направят. По същия начин хората не заслужават да бъдат поробвани и да бъдат използвани за ресурси , но ние сме в това положение защото повечето хора не планират съпротива или бягство. Но само защото повечето не могат не означава, че определени същества които са решителни не могат да избягат. Така докато оповете , хората и Матрицата изпълняват еволюционни и метафизични функции, индивидуалните хора с душа имат избора дали да участват в този план или  или да се опитат да  минат извън неговия обсег. Избора между това да си роб и да бъдеш суверенно същество.Някои се наслаждават да бъдат роби на комфорта , но други виждат илюзията и се опитва да се събудят и да се свържат отново към техните висши центрове. Тази работа е трудна защото животът на Земята е проектиран да  противостои на събуждането и избягването по всякакъв начин. (Комантар на Alien: Относно фермите мое виждане е че отказвайки се от тях до голяма степен ще нарушим пирамидалната система и по този начин ще се  свържем по-лесно с висшите си центрове. Отказвайки се от това масово избиване на животни е една от основните крачки към нежелание да се участва в тази порочна система в която тези отгоре си живуркат за сметка на тези отдоло).


Ролята на оповете в обществото

Органичните портали формират гръбнака на инфраструктурния социален контрол. Те са тези които крепят обществото да върви с главна грижа за земното. От люлка до гроб хората с душа са подложени на натиск да  се придържат към статуквото и да не задават опасни въпроси. Тези които се опитват да се събудят  са подложени на прицел от Матрицата за да бъдат приспани отново, за да не срещнат съпротива  от тези около тях , които съзнателно са били поставени там за тази цел.

От механика до професора , от продавача до актьора  от продавача на пица до президента, оповете могат да бъдат срещнати на всяко ниво на обществото. Като цяло независмо дали те работят в бизнеса, науката, правителството, или религията, те окупират главните менажерски позиции. Това е така поради липсата им на съпричастност, сръчността им при измамите и кошерната им природа, която им позволява да достигнат до върха на всяка позната институция или корпорация.

Те са фаворизирани за развитие от други опове които вече са се установили на високи длъжности. От такива позиции те имат възможност да прилагат матрични тактики за контрол по много ефективни начини. В училищата например  те са инструмент за налагане на потискащи  образователни климати, влияят на решенията на училищните бордове да приемат безплодно учебно управление и програми за индоктриниране и занимаващи се с лоши четива. В университетите те отхвърлят всяко изследване което се противопоставя на това, което вече  е било възприето.В правителствата правят това, което им е наредено от висшестоящи  и манипулират изборното население, половината от които са органични портали  за да ги преизберат. Хората с душа също могат да правят всичко това , но имат свободна воля и потенциала  да еволюират динамически докато оповете извършват същите рутинни действия статично  и никога не се промянят на основно ниво.

Отличителния белег на органичния портал е  неговата абсолютна отдаденост на общоприетото.
Независимо дали е общоприета наука или преобладаваща насока в модата оповете са потопени в  реалноста на земното като риба във вода. И се борят и игнорират всичко, което лежи извън  него. Тъжно е че много хора с душа са програмирани също  да защитават Матрицата. Както казахме разликата е  че те имат потенциала да се събудят в този си живот , докато оповете немогат.

Трябва да се подчертае че те съществуват в широк спектър на обществото от най-нисшите мошеници до най – великите академици! Тяхната умела употреба на интелектуалния център им дава гъвкавост при заемането на позиции в Матрично контролираната социална система. Техния чар и прикрита безкрупулност им помагат да се инфилтрират и да покварят горните нива на всяка организация управлявана от наивни хора с душа , такива чиято доброта, съпричастност или сдържаност ги прави такива че да подценят намеренията и  възможностите на новодошлите. Това е главната причина поради която институции които са започнали с благородни  намерения впоследствие са покварени!

Социалната система формираща трето-измереното проявление на Матрицата е проектирано да подкрепя оповете и всеки който действа линейно и наказва и потиска тези, които изразяват истинска креативност , оригиналност и индивидуалност.Разбира се органичните портали са просто механични приложители на Матрицата – пионки в играта. В края на краищата те са част от система направена от негативни създания с ду??а , тези, които имат необходимата изобретателност да я направят и командват.Тези които напрактика уравляват шоуто в този свят и са с душа само че с много негативна честота. Оповете са прости черноработници а Матрицата.


Ролята на оповете в семействата и връзките

Тяхното присъствие в нашия живот не е ограничено до не персонални източници на авторитет. Те могат да бъдат доста персонални и да заемат места  дори в нашите собствени семейства.Когато са пласирани близко до нас  тяхната основна функция е да ни държат прекалено потиснати или разтроени за да забележим или да преследваме Б-влиянията. Те не съзнават тяхната роля на агенти защото тяхното ниво на индивидуално съзнание е доста слабо. Те просто правят това , което е в природата им да правят и това , което са манипулирани да направят от Матрицата. Това устройва по най добрия начин Матрицата  да  има достъп до нашия живот чрез тези, които са ни най-близки. С тези които прекарваме най-много време. Или ако сме свързани с тези хора чрез финансови, юредически или емоционални ангажименти ние сме вързани на   каишка за Мтрицата, която държи другия край.


Тези персонални агенти са най-големия източник на източване на енергия , на който можем да се нахендрим ( их ква дума измислих ) Ако прекараме прекалено много време (много години) с органичен портал като съпруга   или любовница респективно съпруг/любовник енергията на човека може да бъде източена до степен без шанс за възстановяване. Това включва смъртта на един или повече центрове. Такава жертва  е  пресушена и става празна черупка, на практика неразличима от ОП-а. Органичният портал и Матрицата не могат да бъдат обвинени в такива случаи ,само човека с душа си е виновен че е бил прекалено глупав, неосведомен, или наивен за да разбере, или затова че се е отдал на изкушения и желания на нисшите центрове.

Разбира се човекът няма избор в случай че органичният портал се падне родител. Трудно е и дори невъзможно за Висшия Аз да предопредели присъствието на ОП  в живота     му защото самите портали нямат Висш Аз с който да се преговаря. Тази работа е оставена на Матрицата. Така че що   се отнася до  нечий житейски път оповете са фактора неизвестност, който може да ни забави . Независимо от това уроците ще бъдат научени или по лесния  или по трудния начин. Пренебрегнатото присъствие на ОП в нечий живот гарантира че това ще бъде по трудния начин.


Така че е важно да се знае за агентите на Матрицата, техните методи, характеристики и как да се  неутрализират техните влияния. Без такова познание хората с душа правят грешното предположение че всички други са като тях , което ги поставя в значително неблагоприятно положение като подценяват потенциалните агенти позиционирани в техните животи или неразбирайки       техните мотиви.
 
От ТОМ
Montalk

ПРЕВОД